top of page

اعتراضات سراسری در ایران پس از قتل مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد.

جمهوری اسلامی ایران و بازوی سرکوب آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه)، اعتراضات را با سرکوب وحشیانه پاسخ داده و بسیاری از جمله کودکان را به قتل رساند.

این وب سایت برای گرامیداشت و یادبود آن کودکان بی گناهی که توسط این رژیم دیکتاتور وحشیانه کشته شده اند ایجاد شده است.

ما این صفحه را به خانواده ها و همه مردم ایران در مبارزه برای آزادی تقدیم می کنیم.

Thanks for submitting!

bottom of page