top of page
  • Mahdi

پویا(علی) احمدپور پسیخانی


پویا (علی) احمدپور ۱۷ ساله

متولد تهران


در اول مهرماه سال ۱۴۰۱، پیرو اعتراضات مردمی بر علیه حکومت جمهوری اسلامی، پویا برای تظاهرات مسالمت آمیز به خیابان های رشت رفته بود.

پس از کش مکش های فراوان بین مردم ونیروهای جمهوری اسلامی، حمله ناگهانی توسط نیروی بسیج و سپاه و ماموران امنیتی شهر رشت شکل گرفت که طی این حمله، پویا، به واسطه وارد شدن ضربات متعدد باتوم به سر، مجروح و بی هوش شد.

پس از انتقال به بیمارستان مشخص گردید که دلیل بیهوشی پویا، رفتن به کما بر اثر ضربه باتوم به سر بوده است.

پویا پس از چند روز ماندن در کما، در روز اول مهر ۱۴۰۱ براثر شدت ضربات وارده، به شهادت رسید.

11 views

Comments


bottom of page