top of page
  • Siavosh

مهدی حضرتی


مهدی حضرتی، ۱۷ ساله، در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۱، وسط خیابان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. نیروهای رژیم جمهوری اسلامی جسد او را پشت یک وانت گذاشته و با یک بنر تبلیغاتی روی او را پوشانده بودند.

وقتی خانواده اش برای تشییع جنازه او به روستای خود می رفتند، تلفنی به آنها گفته شد: «آنجا نروید، خودمان دفنش کردیم، به کرج برگردید».

همچنین به مناسبت چهلمین روز درگذشت او، نیروهای جمهوری اسلامی خانواده وی را برای جلوگیری از حضور آنها بر سر مزارش در حصر خانگی قرار دادند.


21 views

ความคิดเห็น


bottom of page