top of page
  • Parniyan Mokari

محمد رخشانی


محمد رخشانی، ۱۲ ساله، اهل زاهدان، در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۱، با شلیک مستقیم گلوله به سر کشته شد.

در روز جمعه ۸ مهر، محمد رخشانی، فرزند عبدالقادر روز جمعه توسط نیروهای پایگاه بسیج کبدانی، در تقاطع کوثر و بعثت زاهدان، از ناحیه سر هدف مستقیم گلوله قرار گرفت و‌ کشته شد. برادر وی محسن که برای نجات وی رفته بود، از ناحیه کمر مجروح شده است. جسد این کودک روز دوشنبه ۱۱ مهرماه به خانواده اش تحویل داده شد.


3 views

Comments


bottom of page