top of page
  • Firooz

دانیال شه‌ بخش


دانیال شه بخش، ۱۱ ساله، اهل زاهدان، در روز جمعه ۸ مهر ماه که به عنوان جمعه خونین زاهدان نیزشناخته می شود، طی حمله نیروها سپاه پاسداران به نمازگزاران کشته شد.

دانیال، در حالی که در پیاده رو در میان جمعیت بود، توسط نیروهای سرکوبگر سپاه پاسدارن هدف گلوله جنگی قرار گرفت.

گلوله ی شلیک شده، به قلب دانیال اصابت کرد و دانیال در همان محل کشته شد.

با توجه به اصابت گلوله به صورت دقیق و بدون خطا به قلب دانیال، بیم هر گونه اصابت تصادفی منتفی است و باور بر این می رود که مامور سپاه پاسداران با هدف گیری کودک، قصد کشتن او را داشته است.

لازم به ذکر است که در این درگیری ۹۷ تن از جمله ۳۰ کودک به دست سپاه پاسداران کشته شدند.

14 views

Kommentare


bottom of page