top of page
  • Mahdi

امیرمحمد(ایلیاد) رحمانی‌پورامیرمحمد (ایلیاد) رحمانی‌پور، ۱۶ ساله، اهل فیروزآباد استان فارس، در ۱۱ آذر۱۴۰۱، زیر شکنجه و ضرب و شتم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در بازداشتگاه کشته شد.

امیر محمد رحمانی پور، بعد از چند روز دستگیری در زندان فیروز آباد، زیر شکنجه ی ماموران امنیتی در بازداشتگاه کشته شد. پیکر او در ترمینال پیدا کردند و کنارش چند قرص گذاشته بودند که سناریوی خودکشی را تایید کنند.

13 views

Comments


bottom of page